Dret Mercantil

Mercantil

 • Assessorament legal en sectors concrets.
 • Dictàmens i informes jurídics particulars.
 • Assistència als socis i al consell d’administració.
 • Estudi de canvis per circumstàncies sobrevingudes ‘Rebus sic stantibus’
 • Redacció de clàusules contractuals.
 • Compravenda d’empreses i unitats de producció.
 • Mediació en fusions i adquisicions.
 • Modificacions estatutàries.
 • Compliment de legislació medi-ambiental.
 • Accions contra la competència deslleial sobre competidors.
 • Consultoria legal a empreses familiars.
 • Procediments Concursals mercantils.