Divorcis

Els professionals que treballem en el dret de família estem especialment sensibilitzats pels processos de divorci per això atenem cada client amb les consideracions següents:

El divorci és un procés personalitzat. Acompanya al procés legal un procés de transformació familiar, social i personal. Aportem la nostra experiència quan pot servir d'orientació per viure amb més seguretat aquest procés.

No posa fi a les obligacions compartides en relació als fills. El divorci no suposa la pèrdua de cap progenitor ni la separació dels fills. Procurem de mantenir una bona relació amb els fills doncs són més vulnerables. 

De comú acord tots guanyen. Les ruptures de mútu acord afavoreixen el clima de diàleg i generen un ambient més favorable perquè cadascú assumeixi millor la seva nova situació.

Posem a la teva disposició els nostres serveis en:

 • Convenis reguladors de divorci.
 • Liquidació de societats conjugals.
 • Custòdia dels fills i règims de visites i estades.
 • Habitatges conjugals i repartiments patrimonials.
 • Dret d'aliments i pensions alimentícies.
 • Via contenciosa.
 • Modificació de mesures de divorci.
 • Dret penal de família.
 • Dret dels menors.
 • Divisions de cosa comuna.
 • Acabament de parelles de fet.