Àmbits de la Mediació

Familiar

La mediació familiar ajuda a les parts a encaminar solucions dels ‘conflictes familiars’ segons les matèries contemplades en el Codi Civil. La Llei de l'Estat 15/2005, del 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi civil i la Llei d'enjudiciament civil en matèria de separació i divorci, s’estableix específicament la mediació familiar en l'àmbit dels procediments de família. Mitjançant no exclusivament el tractament jurídic el mediador motivarà la prevalença de solucions obtingudes a partir de l'acord de les parts en conflicte.

Una mediació familiar pot ser relativa a separacions, divorcis, convivència, liquidació de règims econòmics matrimonials, potestats parentals i custòdia de fills, relacions familiars intergeneracionals, conflictes sobre l’obligació d’aliments entre parents, cura de persones grans o dependents, crisis familiars, relacions convivencials d’ajuda mútua, liquidació de béns en situació de comunitat, sobre herències i successions...

Civil

La mediació civil comprèn qualsevol tipus de qüestió o pretensió en matèria de dret privat que es pugui conèixer en un procés judicial i que es caracteritzi perquè s'hagi trencat la comunicació personal entre les parts, si aquestes han de mantenir relacions en el futur i, particularment, entre d'altres: en l'àmbit de les associacions i les fundacions, en l'àmbit de la convivència ciutadana o social, per a evitar la iniciació de litigis davant dels jutjats, conflictes derivats d'una diferent interpretació de la realitat a causa de la coexistència de les diverses cultures presents a Catalunya, i a grosso modo, conflictes de caràcter privat en què les parts hagin de mantenir relacions personals en el futur, si, raonablement, encara es pot evitar la iniciació d'un litigi davant dels jutjats o se'n pot afavorir la transacció.

Propietat horitzontals i urbanitzacions

La mediació en l'àmbit de la propietat horitzontal i en l'organització de la vida ordinària de les urbanitzacions. Convivència positiva en les comunitats de veïns vindrà donada en gran mesura per la qualitat dels processos en la gestió i resolució de conflictes. La persona mediadora ajuda a propietaris i veïns en conflicte a trobar l’acord més satisfactori i/o promoure la generació del consens respecte la comunitat i les passes a seguir en futurs riscos o situacions conflictives.

Social o ciutadana

La mediació comunitària, social o ciutadana s'aplica per a facilitar resolució de problemes caracteritzats pel fet que les persones involucrades s'han de continuar relacionant, com podrien ser conflictes derivats de compartir un espai comú:les relacions de veïnatge, professionals, associatives, col•legials o, fins i tot, de l'àmbit de la petita empresa.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para facilitar la navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de la política de cookies. Pulse el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies