Dret Immobiliari

 • Exercici de drets reals de propietat sobre béns immobles.

 • Alliberament de càrregues i servituds sobre immobles.
 • Unió, accessió, divisió i segregació de finques.
 • Tradició de béns immobles des del punt de vista legal.
 • Adquisions a non domino i ús en precari.
 • Situacions de tancament, delimitació i fitació de finques.
 • Institut de la usucapió: defensa i prova de la possessió continuada.

pinzas

 • Exercici de drets reals d'adquisició preferent: opció, tanteig i retracte et al.
 • Consell sobre drets reals de garantia: retenció, penyora, hipoteca, anticresi.
 • Drets reals de gaudi: usdefruit, dret d'ús, habitació, superfície, vol i subedificació, cens, aprofitament parcial.
 • Registre de la Propietat. Immatriculació, recursos governatius contra qualificacions, actes de notorietat, recursos de queixa.

 • Acció declaratòria de domini i acció reivindicatòria de restitució de la propietat.

 • Acció negatòria contra pertorbacions del domini o el dret real limitat.
 • Reclamació administrativa contra immissions: sorroll, olors, fum, etc.
 • Acció negatòria contra immissions que causen un dany objectiu i que no està obligat a suportar.
 • Hipoteques. Assessorament, impugnació clàusules abusives i defensa en execucions.

 • Contractes de permuta. Pels quals s'entrega vivenda o solar a canvi de vivenda acabada.

 • Reclamacions per defectes de construcció, humitats, termites, desperfectes, del contracte, etç. 

 • Defensa legal i direcció de procediments legals, en els plets i litigis que tinguin per objecte immobles en totes les instàncies.

 • Direcció legal d'accions contra restricció en interés públic del dret de la propietat.
 •  Defensa de desnonament per execució d'hipoteques i embargaments com per impagament de rendes de lloguer. Més informació sobre execucions hipotecàries.
 • El negoci jurídic de la compravenda. Més serveis en compravenda immobiliària.
 • Lloguer o arrendament d’immoble/s. Més serveis en arrendaments.

 • Propietat horitzontal.  Més informació.

idespanol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para facilitar la navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de la política de cookies. Pulse el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies