Procediments Concursals

 • Comunicació situació d'insolvència.
 • Cerca del conveni amb creditors.
 • Assoliment d'acords.
 • Designació classes de crèdits.
 • Mesures cautelars.
 • Legalitat de plans de liquidació.
 • Quitaments i refinançament.
 • Contractes en la declaració de concurs.
 • Restriccions de capacitat del deutor.
 • Demanda de responsabilitat de tercers.
 • Accions de reintegració i d'impugnació de transmissions patrimonials.
 • Direcció lletrada i atenció personalitzada.
 • Anàlisis jurídico-tècnic.
 • Plans de viabilitat.
 • Fase comuna del concurs.
 • Demandes pagament.
 • Suspensió de les execucions.
 • Proposta anticipada de conveni.
 • Negociació amb creditors.
 • Gestió del patrimoni.
 • Supervisió del pla de liquidació.
 • Demanda de sol·licitud d'indemnització per danys i perjudicis de sol·licitud de concurs no efectiva.